6 اردیبهشت 1387

اغلب ما نسبت به مجلات قدیمی حس نوستالژی داریم . همسن و سال های بنده  احتمالا از داستان مصور حسن کچل که در کیهان بچه ها چاپ می شد خاطراتی دارند(این مجله اکنون تبدیل شده به آلبوم عکس کودکان عقب مانده ای که توانسته اند کلاس اول ابتدایی را با تک ماده قبول شوند) . همینطور از مجلاتی مانند سیاه و سفید ، خواتدنی ها ، بهلول ، شیپور و .... که سال ها است انتشارشان متوقف شده یا نشریاتی مانند اطلاعات هفتگی ، جوانان امروز و ...... که با افت کیفیت فاحش هنوز هم منتشر می شوند

 دقیق خاطرم نیست که در بخش سرگرمی کدامیک از این نشریات بود که تصویر جوانی با موهای بلند که شالی بر گردن  داشت چاپ شده بود . اگر  مجله را سرو ته می کردیم  همان نقاشی سرو ته شده تبدیل می شد به یک مرد ریشو پیشانی بلند که عمامه ای هم  بر سر داشت . ( نقاشی به گونه ای کشیده شده بود که وقتی سرو ته می شد موهای جوان به ریش و شال وی به عمامه نقاشی دوم تبدیل می شد.)

چندروز پیش دوستی زحمت کشیدند و این نقاشی ها را که نمی دانم از کجا گیر  آورده اند با ایمیل برای من فرستادند. خوبی مجلات این بود که به راحتی می شد آنهارا سروته کرد.  این دوست عزیز احتمالا چون می دانستند که من برای دیدن نقاشی دوم نه مانیتور را سرو ته می کنم و نه خودم سرته می شوم  زحمت کشیدند و سروته شده نقاشی ها را هم ارسال کرده اند .

دیدن این نقاشی ها شاید برای شما هم جالب باشد.