X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
29 آبان 1386

وطن یعنی سرود مهربانی/وطن یعنی شکوه همزبانی

وطن یعنی درفش کاویانی/سپید و سرخ و سبزی جاودانی

به پشت شیر خورشیدی درخشان/نشان قدرت و فرهنگ ایران

زعطر خاک وطن گر شوی مست /کویر لوت ایران هم عزیز است

وطن دارالفنون میرزا تقی خان/شهید سرفراز فین کاشان

وطن یعنی بهارستان مصدق/حضوری بی ریا چون صبح صادق


زخاک پاک ما پروین بخیزد/بهار آن یار مهر آیین بخیزد

که از جان ناله با مرغ سحر کرد /دل شوریده را زیر و زبر کرد

وطن یعنی صدای شعر نیما / طنین جان فضای موج دریا

ز دریای وطن خیزد همی در/چو آژیر و چو دریادار بایندر

وطن یعنی خزر صیاد جنگل/خلیج فارس رقص نور مشعل


وطن یعنی تجلی گاه ملت/حضور زنده ی آگاه ملت

وطن یعنی دیار عشق و امید/دیار ماندگار نسل خورشید

کنون ای هم وطن ای جان جانان/ بیا با ما بگو پاینده ایران

استاد مصطفی بادکوبه ای