X
تبلیغات
زولا
16 مهر 1386

تلاش نکن که زندگی را بفهمی
زندگی را زندگی کن
تلاش نکن عشق را بفهمی
عاشق شو
و چنین است که خواهی دانست
این دانستن حاصل تجربه توست
این دانستن هرگز ویرانگر آن  راز نیست
هر چه بیشتر بدانی
در می یابی که هنوز چیزهای بیشتر و بیشتری باقی است تا بدانی